Vyrábím Layouty, kdo bude chtít písněěte kdykoli.

Zápis Affs ZDE

Přeprava koní

28. listopadu 2010 v 15:25 | SimonQa |  Vybavení koně
Asi opravdu málokterý chovatel, či majitel koně nebyl postaven před nutnost převézt svého koně odněkud někam přinejmenším na nějakou kratší vzdálenost. Toto bezprostřední setkání s tím, co se nazývá přepravou koní, může v tomto směru nezkušeným chovatelům, kteří stojí před něčím takovým vůbec poprvé, přinést mnohá, někdy i velmi nečekaná překvapení a dost možná i nejrůznější komplikace.


Problematiku toho, co reprezentuje auto s typickým přívěsem opatřeným nálepkou "Přeprava živých koní" lze rozdělit do několika okruhů.

Tím prvním je určitě okruh legislativních podmínek, jež se týkají přepravy koní. Druhým okruhem je technická stránka celé věci. To znamená technických opatření, které se týkají auta, přívěsu a jízdy. A pak jsou zde ještě ti, které přepravujeme, totiž koně samotní...

Přeprava koní a právní předpisy

Samotná legislativa přepravy koní, v níž se všelijak prolínají právní normy Evropské unie s tuzemskými právními předpisy, je složitá, místy až chaotická. Vyložit ji ve zkrácené formě včetně těch nejmenších podrobností je víceméně nemožné, přesto se však v následujícím textu pokusíme to nejdůležitější co nejpřehledněji shrnout.

Z pohledu legislativy na přepravu koně je tou nejzákladnější asi ta skutečnost, že na přepravované koně lze nahlížet buďto jako na koně v zájmovém chovu, a nebo jako na hospodářské zvíře. Přepravovaného koně lze považovat za hospodářské zvíře tehdy, pokud je jeho přeprava prováděná za účelem zisku. To znamená, přísně vzato, i v případě, je-li třeba kůň dopravován na nikterak významnou místní soutěž. Kůň v zájmovém chovu je koněm, který není chován pro žádný prospěch, čili chovatel jej má jen takzvaně čistě pro radost a koně přepravuje například v rámci nějakého výletu.

Pro přepravu koně jako hospodářského zvířete platí mnohem přísnější podmínky, které musí být při přepravě koně splněny, zvláště pak, jde-li o mezinárodní přepravu.

Režim přepravy koně v zájmovém chovu je o poznání volnější, ale i zde je nutno respektovat zákonem stanovené požadavky.

Přepravovaný kůň musí být pohyblivý a schopen přepravy. Nelze přepravovat nepohyblivé nebo zraněné koně, s tou výjimkou, je-li kůň přepravován k veterinárnímu ošetření, novorozená hříbata s nezahojeným pupkem, vysokobřezí klisny nebo klisny do týdne po porodu, neodstavené hříbě od matky, hřebce společně s klisnou, pokud nejsou na sebe navyklí, zcela je vyloučena společná přeprava hřebce a klisny v říji.

Minimálně jedna osoba z doprovodu musí být držitelem platného osvědčení způsobilosti přepravce, nebo průvodce při přepravě živých zvířat, které lze získat absolvováním kursu v příslušných akreditovaných školících střediscích.

Transportní přívěs musí být homologovaný k přepravě koní. Jeho technický stav musí být pořádku a musí být splněny všechny podmínky, které jsou dané výrobcem a které vyžadují pro přepravu zvířat odpovídající právní předpisy a musí být označeny nápisem "transport živých zvířat."

Řidič musí vlastnit řidičské oprávnění kategorií B a E nebo C a E, podle hmotnosti soupravy.

Transportní vozidlo musí splňovat podmínky pro tažení přívěsu, to znamená, že hmotnost přívěsu nemůže být větší než maximální povolená hmotnost pro tažné zařízení, která je uvedená v OTP vozidla.

To jsou tedy podmínky, které je nutno splnit při přepravě koní v zájmovém chovu.

Právní úprava přepravy koní jako hospodářských zvířat je mnohem složitější. Předně se tato přeprava dělí na tři kategorie, přepravu do 65 km od místa začátku cesty, přepravu nad 65 km od začátku cesty a přepravu delší než 8 hodin.

Pro první kategorie postačuje splňovat stejné podmínky jako pro přepravu koně v zájmovém chovu.

Pro přepravu nad 65 km od místa počátku cesty pak navíc musí mít přepravce registraci a povolení přepravce typ I od místně příslušné Krajské veterinární správy. Přepravce pak dále musí mít u sebe průkaz koně, osvědčení o způsobilosti řidiče a průvodce, rejstřík vozidla pro přepravu zvířat. Kromě toho by měly být ve vozidle i prostředky pro nucenou porážku.

Pro přepravu při cestě trvající déle než 8 hodin je nutné mít povolení dopravce živých zvířat typ II vydané Krajskou veterinární správou, osvědčení o schválení dopravního prostředku pro přepravu živých zvířat vydané Krajskou veterinární správou. Přepravce musí mít k dispozici nouzové plány pro řešení případných mimořádných situací, např. seznam veterinárních lékařů po trase cesty. Přepravce musí také vést knihu jízd pro přepravu zvířat.

Tolik to nejzákladnější k předpisům týkající se samotného způsobu přepravy. Mimo to je přepravce povinen přepravovat koně tak, aby při přepravě nedocházelo k jeho týrání, během přepravy je nutné koně pravidelně kontrolovat.

Každý přepravovaný kůň musí být vybaven platným osvědčením pro přepravu, které musí mít všechny náležitosti dané právními předpisy.

To je tedy stručný přehled toho, co by mělo být dodrženo při přepravě koně. Při delších cestách nebo cestách do zahraničí by informace o všech potřebných náležitostech měly poskytovat krajské veterinární správy.

Transportní prostředky pro přepravu

Technické záležitosti přepravy jsou nejen otázkou auta a transportního přívěsu, ale také samotné jízdy s přívěsem. Transportní vozidlo by mělo být především k přepravě technicky způsobilé a mělo by mít dostatečně silný výkon motoru, protože hmotnost transportního přívěsu s jedním či více koňmi není rozhodně zanedbatelná. Stejně tak musí být technicky způsobilý i transportní přívěs. Před samotnou přepravou je samozřejmě nutné zkontrolovat vozidlo i transportní přívěs, to platí dvojnásob pro transportní přívěs vypůjčený nebo jednorázově pronajatý.

Jízda s transportním přívěsem má pochopitelně svá specifika a asi ji nejde srovnávat s jízdou v osobním autě. Je to především věcí zkušenosti. Řidič, který přepravuje koně častěji, už ví, co má v jakých situacích čekat. Brzdná dráha s přívěsem je bezesporu delší, stejně tak je potřeba vědět, jak se přívěs chová v zatáčkách. Při přepravě koní platí i to, co by mělo platit obecně, to znamená bezpečnost především.

Ti, které přepravujeme

Koně, a v žádném případě se to nesmí brát jako klišé, jsou živí tvorové a tomu musí odpovídat i jejich přeprava, která pro ně nesmí být utrpením. To znamená, že by koně měli mít během přepravy k dispozici kvalitní podestýlku, dostatek vody a krmení, neměli by být přepravování při extrémních klimatických podmínkách. Koně by měli být také vybaveni, pokud jsou na ně zvyklí, patřičnými pomůckami, dekou a transportními chrániči. V transportním přívěsu by měli být umístění tak, aby si nemohli přivodit zranění.

Samostatnou kapitolou je pak nastupovaní do transportního přívěsu. Někteří koně ho zvládají dobře, někteří s ním mají takřka nepřekonatelné potíže. Platí základní pravidlo, že by kůň nesmí být při nastupování zbytečně stresován. Používání tvrdých "donucovacích prostředků", jak toho, bohužel, může být někdo také schopen, je trestným činem. Vystresovaný kůň se bude bránit nastupovaní tím více, stejně jako více bude trpět samotnou přepravou.

Ti, kteří koně přepravují častěji, mají s touto přepravou pochopitelně již svoje zkušenosti a jsou k tomu i patřičně vybaveni. Chovatel, který přepravuje svého koně jen jednorázově, se může pokusit o přepravu sám, nebo může využít služeb profesionálních přepravců, jejichž profesionalitu je ovšem také dobré si ověřit. V každém případě by však ono přání šťastné cesty mělo platit i pro naše koňské přátele.

Oddělovač:      Terushka
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

malá drobnost

klik=o)
neklik=o(

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama